Regulamin hotelu

Regulamin hotelu

Wszystkie osoby przebywające w hotelu muszą przestrzegać jego regulaminu. Najważniejsze zasady to:

  • należy szanować innych gości i pracowników hotelu;
  • należy dbać o czystość w pokoju;
  • należy korzystać z urządzeń hotelowych zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • należy pamiętać o bezpieczeństwie w hotelu – nie wolno palić w pokojach, nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów;
  • goście hotelowi mogą korzystać z usług hotelowych wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania;
  • przestrzeganie regulaminu hotelu jest obowiązkiem każdego gościa, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wymeldowaniem z hotelu,
  • wszelkie uwagi i problemy związane z hotelowym regulaminem można zgłaszać w recepcji hotelu.